Your browser does not support JavaScript!Fiat Ducato lås

Låset till Fiat Ducato är i första hand ansvarigt för att säkra fordonet mot inbrott. Det traditionella dörrlåset sitter i framdörrarna på både förar- och passagerarsidan. På vissa versioner av Ducato ger sidodörrarna en extra ingång med eget lås, vilket gör det möjligt att komma åt lastutrymmet från sidan eller att transportera fler passagerare. Fiat Ducato har ett lås på bakdörren som säkrar åtkomsten till lastutrymmet och beroende på modell kan det vara ett enkelt eller dubbelt lås. Fiat Ducato är också utrustad med ett motorhuvslås för att förhindra att motorhuven öppnas oavsiktligt under körning. Vi kan också uppleva funktionen hos centrallåset, som öppnar och stänger alla dörrar och luckor i vår Ducato.

Centrallås Fiat Ducato

Centrallåset för Fiat Ducato är en viktig egenskap hos fordonet när det gäller komfort och säkerhet. Detta system gör det möjligt för föraren att fjärrstyra låsning och öppning av fordonets alla dörrar med en enda knapptryckning på fjärrkontrollen. När tändningen slås på låser vissa centrallåssystem automatiskt dörrarna, vilket skyddar fordonet och dess passagerare från potentiella yttre hot. I många fall är centrallåset integrerat med fordonets larmsystem, vilket gör att larmet aktiveras automatiskt när dörren stängs. Centrallåset gör att man inte behöver låsa varje dörr manuellt, vilket är särskilt fördelaktigt för förare som transporterar last eller passagerare.

Fiat Ducato lås bak

Baklåset för Fiat Ducato är en viktig komponent för att säkra åtkomsten till lastutrymmet i denna populära skåpbilsmodell. Dess huvudsakliga uppgift är att skydda transporterade varor och verktyg från stöld eller obehörig åtkomst. Tack vare speciella mekanismer ger låset ett effektivt skydd mot inbrottsförsök, oavsett om det sker med dyrk eller genom att manipulera låset. En fördel med många bakre lås för Ducato är att de också kan integreras i centrallåssystemet, vilket gör att de kan fjärrstyras med fjärrkontroll.

Fiat Ducato sidodörr lås

Sidodörrlåset för Fiat Ducato spelar en viktig roll för att garantera säkerheten och tryggheten för fordonets innehåll. På Ducato-modellen, som ofta används som skåpbil eller husbil, är sidoskjutdörren en av de viktigaste ingångarna till lastutrymmet eller fordonets interiör. Eftersom Fiat Ducato ofta används i kommersiella miljöer där varje ögonblick är värdefullt, måste sidoskjutdörrens lås fungera tillförlitligt och effektivt. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera dess skick och underhålla det för att säkerställa en långvarig och effektiv funktion under alla förhållanden.

 
Nyckelordssökning
Avancerad sökning
Transit Center in Europe