Your browser does not support JavaScript!


Deklaration om återkallelse från ett distansavtal

Köparen med status som konsument och företagare kan, när en specifik transaktion inte är relaterad till hans/hennes affärsverksamhet kan dra sig ur avtalet för försäljning av varor inköpta från Transit Center utan att ge en anledning, lämna in ett relevant uttalande inom 14 dagar från det att varorna släpptes (dvs. från den dag då Produkten mottogs av konsumenten).

Konsument som drar sig ur ett distansavtal Varor skickas till säljaren på egen bekostnad. Varor ska skickas inom 14 dagar från den dag meddelandet om utträde ur avtalet.

Produkter som köps av företaget kräver en utskriven och undertecknad blankett som ska medfölja det returnerade paketet.