Your browser does not support JavaScript!


Integritetspolicy för webbplatsen www.transitcenter.se (onlinebutik)

1. Allmän information
Denna sekretesspolicy anger reglerna för behandling och skydd av personuppgifter som tillhandahålls av användare i samband med användningen av webbplatsen www.transitcenter.se och beställningar.
2. Administratören av personuppgifter på webbplatsen är Transit Center Monika Morzyńska-Wicik med huvudkontor i Pędzewo BD, 87-147 Zławieś Wielka. NIP 5541231848, REGON 091432757.
3. För att skydda uppgifter som anförtros oss har vi utvecklat interna förfaranden och rekommendationer för att förhindra utlämnande av uppgifter till obehöriga personer. Vi kontrollerar deras resultat och kontrollerar ständigt deras efterlevnad av relevanta rättsakter - lagen om skydd av personuppgifter, lagen om konkurrens och konsumentskydd, lagen om tillhandahållande av tjänster genom elektroniska medel, samt alla typer av verkställande handlingar och EU-gemenskapen lagstiftning.
4. Personuppgifter behandlas på grundval av det samtycke som uttryckts av användaren och i de fall där lagen tillåter administratören att behandla personuppgifter på grundval av lagen eller i syfte att genomföra ett avtal som ingåtts mellan parterna.
5. Webbplatsen samlar information om användare och deras åtgärder på följande sätt:
a) genom information som frivilligt anges i formulär, till exempel: fraktinformation
b) genom att samla in "cookies" -filer
c) genom att frivilligt tillhandahålla användardata via telefonsamtal som syftar till att göra en beställning i Transit Center onlinebutik
d) genom frivilligt att tillhandahålla kundinformation när du gör ett köp i en stationär butik
e) genom att frivilligt tillhandahålla kundinformation på grund av att en beställning görs i Transit Center onlinebutik via e-post
f) genom att frivilligt logga in i onlinebutiken med ett facebook-konto och samtidigt tillhandahålla grundläggande inloggningsuppgifter som namn, efternamn och e-postadress
6. Webbplatsen samlar in information som frivilligt tillhandahålls av användaren.
7. Data som tillhandahålls i formuläret behandlas för det syfte som härrör från funktionen av en specifik form, t.ex. för att behandla informationen kontakta eller skicka en paket till ett budfirma.
8. Personuppgifter kvar på webbplatsen kommer inte att säljas eller göras tillgängliga för tredje part i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter.
9. Uppgifterna i formuläret kan ses av den fysiska personen som placerade dem där. Denna person har också rätt att när som helst ändra och sluta behandla sina uppgifter.
10. Vi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsens integritetspolicy, som kan påverkas av utvecklingen av internetteknik, eventuella lagändringar inom området för personuppgifter och utvecklingen av vår webbplats. Vi kommer att informera dig om förändringar på ett synligt och förståeligt sätt.
11. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Sådana webbplatser fungerar oberoende av webbplatsen och övervakas inte på webbplatsen www.transitcenter.se på något sätt. Dessa webbplatser kan ha sina egna sekretesspolicyer och regler, som vi rekommenderar att läsa.
12. För att optimalt säkra personuppgifter för våra webbplatsanvändare har vi implementerat en intern säkerhetspolicy för personuppgifter som respekteras av alla anställda.
13. Annan information om skydd av personuppgifter och integritet kan hittas i våra butiks regler och förordningar, i avsnitt §12 Dataskydd och integritet.
Vid tvivel om någon av bestämmelserna i denna sekretesspolicy är vi tillgängliga - våra uppgifter finns på webbplatsen - KONTAKT.

Begäran om radering av personuppgifter

 
Nyckelordssökning
Avancerad sökning
Transit Center in Europe