Your browser does not support JavaScript!


Begäran om radering av personuppgifter

Email:

Jag utövar min rätt enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och begär att mina uppgifter raderas från Transit Centers system.

Om Transit Center är skyldigt att fortsätta att behandla en del av sökandens personuppgifter enligt tillämplig lag, kommer denna begäran endast att uppfyllas för den tillåtna delen.

 
Nyckelordssökning
Avancerad sökning
Transit Center in Europe